3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. تاثیرات کینه توزی

تاثیرات کینه توزی

امام علی علیه السلام
انسان کینه توز پیوسته روحش در عذاب و اندوهش رو به افزایش است.

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. تاثیرات کینه توزی
0

تاثیرات کینه توزی

امام علی علیه السلام
انسان کینه توز پیوسته روحش در عذاب و اندوهش رو به افزایش است.

تصویر
فهرست