1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی
مردان بزرگ که خدمت های بزرگ برای ملت های خود کرده اند اکثرا ساده زیست و بی علاقه به زخارف دنیا بوده اند.

0
1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. عوامل پیروزی انقلاب اسلامی
0

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی
مردان بزرگ که خدمت های بزرگ برای ملت های خود کرده اند اکثرا ساده زیست و بی علاقه به زخارف دنیا بوده اند.

تصویر
فهرست