1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. طولانی شدن عمر و روزی زیاد

طولانی شدن عمر و روزی زیاد

پیامبر اسلام (ص)
کسی که دوست دارد عمرش طولانی و روزیش زیاد شود، نسبت به پدر و مادرش نیکی کند و صله رحم بجای آورد.

0
1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. طولانی شدن عمر و روزی زیاد
0

طولانی شدن عمر و روزی زیاد

پیامبر اسلام (ص)
کسی که دوست دارد عمرش طولانی و روزیش زیاد شود، نسبت به پدر و مادرش نیکی کند و صله رحم بجای آورد.

تصویر
فهرست