2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. برترین کارها در نزد خدا از دید امام صادق (ع)

برترین کارها در نزد خدا از دید امام صادق (ع)

امام صادق علیه السلام می فرمایند:
برترین کارها عبارتست از:
نماز اول وقت
نیکی به پدر و مادر
جهاد در راه خدا

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. برترین کارها در نزد خدا از دید امام صادق (ع)
0

برترین کارها در نزد خدا از دید امام صادق (ع)

امام صادق علیه السلام می فرمایند:
برترین کارها عبارتست از:
نماز اول وقت
نیکی به پدر و مادر
جهاد در راه خدا

تصویر
فهرست