3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. انسان مومن از نظر امام سجاد

انسان مومن از نظر امام سجاد

امام سجاد علیه السلام
انسان مومن پنج نشانه دارد: پرهیز از گناه در خلوت صدقه دادن در هنگام تنگدستی شکیبایی در وقت مصیبت بردباری در حال خشم راستگویی به هنگام ترس

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. انسان مومن از نظر امام سجاد
0

انسان مومن از نظر امام سجاد

امام سجاد علیه السلام
انسان مومن پنج نشانه دارد: پرهیز از گناه در خلوت صدقه دادن در هنگام تنگدستی شکیبایی در وقت مصیبت بردباری در حال خشم راستگویی به هنگام ترس

تصویر
فهرست