0
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. استفاده و چاره جویی از عقل در اندوه و بلا

استفاده و چاره جویی از عقل در اندوه و بلا

امام حسین علیه السلام
هر گاه آشفتگی و بلا به عاقلی روی آورد اندوه خود را با دوراندیشی می زداید و برای چاره جویی، در خانه عقل را می کوبد.

0
0
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. استفاده و چاره جویی از عقل در اندوه و بلا
0

استفاده و چاره جویی از عقل در اندوه و بلا

امام حسین علیه السلام
هر گاه آشفتگی و بلا به عاقلی روی آورد اندوه خود را با دوراندیشی می زداید و برای چاره جویی، در خانه عقل را می کوبد.

تصویر
فهرست