3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. یاری برادر

یاری برادر

امام جعفر صادق علیه السلام
تا وقتی که مومن در پی یاری برادر خویش باشد، خداوند یاور اوست.

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. یاری برادر
0

یاری برادر

امام جعفر صادق علیه السلام
تا وقتی که مومن در پی یاری برادر خویش باشد، خداوند یاور اوست.

تصویر
فهرست