3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. مجبوب ترین عبادت نزد خدا

مجبوب ترین عبادت نزد خدا

لبخند زدن انسان به روی برادرش حسنه است و دور کردن خاشاک (آزار) از اون حسنه است، و محبوب ترین عبادت نزد خداوند، شاد کردن دل مومن است.

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. مجبوب ترین عبادت نزد خدا
0

مجبوب ترین عبادت نزد خدا

لبخند زدن انسان به روی برادرش حسنه است و دور کردن خاشاک (آزار) از اون حسنه است، و محبوب ترین عبادت نزد خداوند، شاد کردن دل مومن است.

تصویر
فهرست