0
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نزدیک ترین عمل جهاد در راه خدا است

نزدیک ترین عمل جهاد در راه خدا است

رسول اکرم (ص)
نزدیک ترین عمل به خداوند عزوجل جهاد در راه خدا است و هیچ چیزی با آن برابری نمی کند.

0
0
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نزدیک ترین عمل جهاد در راه خدا است
0

نزدیک ترین عمل جهاد در راه خدا است

رسول اکرم (ص)
نزدیک ترین عمل به خداوند عزوجل جهاد در راه خدا است و هیچ چیزی با آن برابری نمی کند.

تصویر
فهرست