4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. دعا دور کننده بلا

دعا دور کننده بلا

امیرالمومنین (ع)
دعا بلا و گرفتاری را از شما دور می سازد.

0
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. دعا دور کننده بلا
0

دعا دور کننده بلا

امیرالمومنین (ع)
دعا بلا و گرفتاری را از شما دور می سازد.

تصویر
فهرست