3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. پاداش تلاوت آیه ای از قرآن

پاداش تلاوت آیه ای از قرآن

حضرت محمد (ص)
هر کس در این ماه آیه ای از قرآن تلاوت کند، پاداش کسی را دارد که در ماه های دیگر ختم قرآن کرده است.

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. پاداش تلاوت آیه ای از قرآن
0

پاداش تلاوت آیه ای از قرآن

حضرت محمد (ص)
هر کس در این ماه آیه ای از قرآن تلاوت کند، پاداش کسی را دارد که در ماه های دیگر ختم قرآن کرده است.

تصویر
فهرست