3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. گرامیداشت یتیمان

گرامیداشت یتیمان

هر که در این ماه یتیمی را گرامی بدارد، در روز دیدار، خداوند گرامی اش خواهد داشت.

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. گرامیداشت یتیمان
0

گرامیداشت یتیمان

هر که در این ماه یتیمی را گرامی بدارد، در روز دیدار، خداوند گرامی اش خواهد داشت.

تصویر
فهرست