3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نتیجه آسان گرفتن بر زیردستان در ماه رمضان

نتیجه آسان گرفتن بر زیردستان در ماه رمضان

هر کس در این ماه بر زیردستان آسان بگیرد، خداوند حساب او را سبک خواهد گرفت.

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نتیجه آسان گرفتن بر زیردستان در ماه رمضان
0

نتیجه آسان گرفتن بر زیردستان در ماه رمضان

هر کس در این ماه بر زیردستان آسان بگیرد، خداوند حساب او را سبک خواهد گرفت.

تصویر
فهرست