2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نیکو کردن اخلاق در ماه رمضان وسیله عبور از صراط

نیکو کردن اخلاق در ماه رمضان وسیله عبور از صراط

حضرت محمد (ص)
هر کس اخلاقش را در این ماه، نیکو سازد در آن روز که گام ها بر صراط می لغزد برای او وسیله عبور از صراط خواهد بود.

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نیکو کردن اخلاق در ماه رمضان وسیله عبور از صراط
0

نیکو کردن اخلاق در ماه رمضان وسیله عبور از صراط

حضرت محمد (ص)
هر کس اخلاقش را در این ماه، نیکو سازد در آن روز که گام ها بر صراط می لغزد برای او وسیله عبور از صراط خواهد بود.

تصویر
فهرست