6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. ماه رمضان ماه

ماه رمضان ماه

امام صادق علیه السلام
براستی درهای آسمان در ماه رمضان گشوده می شوند و شیطان به بند کشیده و کردار مومنان پذیرفتهدمی شود. ماه رمضان نیک ماهی است

0
6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. ماه رمضان ماه
0

ماه رمضان ماه

امام صادق علیه السلام
براستی درهای آسمان در ماه رمضان گشوده می شوند و شیطان به بند کشیده و کردار مومنان پذیرفتهدمی شود. ماه رمضان نیک ماهی است

تصویر
فهرست