3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. شفاعت پیامبر برای روزه گرفتن در ماه شعبان

شفاعت پیامبر برای روزه گرفتن در ماه شعبان

پیامبر اکرم (ص)
شعبان ماه من است… هر که ماه مرا روزه بدارد، روز قیامت شفیع او خواهم بود.

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. شفاعت پیامبر برای روزه گرفتن در ماه شعبان
0

شفاعت پیامبر برای روزه گرفتن در ماه شعبان

پیامبر اکرم (ص)
شعبان ماه من است… هر که ماه مرا روزه بدارد، روز قیامت شفیع او خواهم بود.

تصویر
فهرست