3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. ثواب روزه گرفتن سه روز آخر ماه شعبان

ثواب روزه گرفتن سه روز آخر ماه شعبان

امام صادق علیه السلام
هر کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماه رمضان وصل کند، خداوند ثواب روزه دو ماه پی در پی را برایش محسوب میکند.

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. ثواب روزه گرفتن سه روز آخر ماه شعبان
0

ثواب روزه گرفتن سه روز آخر ماه شعبان

امام صادق علیه السلام
هر کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماه رمضان وصل کند، خداوند ثواب روزه دو ماه پی در پی را برایش محسوب میکند.

تصویر
فهرست