3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. ثمره گرفتن روزه ماه شعبان

ثمره گرفتن روزه ماه شعبان

امیر المومنین علیه السلام
روزه ماه شعبان وسواس دل و پریشانی جان را از بین می برد.

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. ثمره گرفتن روزه ماه شعبان
0

ثمره گرفتن روزه ماه شعبان

امیر المومنین علیه السلام
روزه ماه شعبان وسواس دل و پریشانی جان را از بین می برد.

تصویر
فهرست