4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. داشتن کبر مانع ورود به بهشت

داشتن کبر مانع ورود به بهشت

امام صادق علیه السلام
کسی که ذره ای کبر در وجودش باشد وارد بهشت نمی شود.

0
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. داشتن کبر مانع ورود به بهشت
0

داشتن کبر مانع ورود به بهشت

امام صادق علیه السلام
کسی که ذره ای کبر در وجودش باشد وارد بهشت نمی شود.

تصویر
فهرست