3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. بنای اسلام بر پاکیزگی

بنای اسلام بر پاکیزگی

حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم
تا می توانید پاکیزه باشید، چرا که خداوند اسلام را بر پاکیزگی بنا نهاده است.

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. بنای اسلام بر پاکیزگی
0

بنای اسلام بر پاکیزگی

حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم
تا می توانید پاکیزه باشید، چرا که خداوند اسلام را بر پاکیزگی بنا نهاده است.

تصویر
فهرست