2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نشانه های مکارم اخلاق ( ۲ )

نشانه های مکارم اخلاق ( ۲ )

امام صادق علیه السلام
آیا به شما بگویم که مکارم الاخلاق چیست؟
گذشت کردن از مردم، کمک مالی به برادران خود و بسیار به یاد خدا بودن.

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نشانه های مکارم اخلاق ( ۲ )
0

نشانه های مکارم اخلاق ( ۲ )

امام صادق علیه السلام
آیا به شما بگویم که مکارم الاخلاق چیست؟
گذشت کردن از مردم، کمک مالی به برادران خود و بسیار به یاد خدا بودن.

تصویر
فهرست