2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. معنای خوش اخلاقی

معنای خوش اخلاقی

امام صادق علیه السلام
معنای خوش اخلاقی نرمخو و مهربان باشی، گفتارت پاکیزه و مودبانه باشد و با برادرت با خشرویی برخورد کنی.

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. معنای خوش اخلاقی
0

معنای خوش اخلاقی

امام صادق علیه السلام
معنای خوش اخلاقی نرمخو و مهربان باشی، گفتارت پاکیزه و مودبانه باشد و با برادرت با خشرویی برخورد کنی.

تصویر
فهرست