2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. تاثیر دروغگویی

تاثیر دروغگویی

امام علی علیه السلام
دروغ موجب از بین رفتن شکوه است.

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. تاثیر دروغگویی
0

تاثیر دروغگویی

امام علی علیه السلام
دروغ موجب از بین رفتن شکوه است.

تصویر
فهرست