0
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خاصیت قناعت

خاصیت قناعت

امام علی علیه السلام
قناعت شمشیری است که کند نمی شود.

0
0
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خاصیت قناعت
0

خاصیت قناعت

امام علی علیه السلام
قناعت شمشیری است که کند نمی شود.

تصویر
فهرست