1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. آخرین وصی خداوند

آخرین وصی خداوند

امام زمان (عج)
من آخرین وصی هستم که خداوند بزرگ به وسیله من گرفتاریها را از پیروان و شیعیانم دور می گرداند.

0
1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. آخرین وصی خداوند
0

آخرین وصی خداوند

امام زمان (عج)
من آخرین وصی هستم که خداوند بزرگ به وسیله من گرفتاریها را از پیروان و شیعیانم دور می گرداند.

تصویر
فهرست