4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. مقام انتظار فرج

مقام انتظار فرج

امام موسی کاظم علیه السلام
انتظار فرج
بهترین عبادت بعد از شناخت خداوند است.

0
تصویر
فهرست