2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. آيا می دانيد غيبت چيست؟

آيا می دانيد غيبت چيست؟

رسول خدا (ص):
آيا می ‏دانيد غيبت چيست؟
عرض كردند: خدا و پيامبر او بهتر می ‏دانند.
فرمودند: اين كه از برادرت چيزى بگويى كه دوست ندارد.
عرض شد: اگر آنچه می گويم در برادرم باشد چه؟
فرمودند: اگر آنچه می ‏گويى در او باشد، غيبتش كرده‌اى و اگر در او نباشد، به او تهمت زده ‏اى.

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. آيا می دانيد غيبت چيست؟
0

آيا می دانيد غيبت چيست؟

رسول خدا (ص):
آيا می ‏دانيد غيبت چيست؟
عرض كردند: خدا و پيامبر او بهتر می ‏دانند.
فرمودند: اين كه از برادرت چيزى بگويى كه دوست ندارد.
عرض شد: اگر آنچه می گويم در برادرم باشد چه؟
فرمودند: اگر آنچه می ‏گويى در او باشد، غيبتش كرده‌اى و اگر در او نباشد، به او تهمت زده ‏اى.

تصویر
فهرست