3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. بلند مرتبه ترین مردم نزد خداوند

بلند مرتبه ترین مردم نزد خداوند

حضرت محمد صلی الله علیه و آله :
إنَّ أَعظَمَ النّاسِ مَنزِلَةً عِندَاللّه يَومَ القيامَةِ أَمشاهُم فى أَرضِهِ بِالنَّصيحَةِ لِخَلقِهِ؛
بلند مرتبه ترين مردم نزد خداوند در روز قيامت كسى است كه در روى زمين بيشتر در نصیحت و ارشاد مردم قدم بردارد.

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. بلند مرتبه ترین مردم نزد خداوند
0

بلند مرتبه ترین مردم نزد خداوند

حضرت محمد صلی الله علیه و آله :
إنَّ أَعظَمَ النّاسِ مَنزِلَةً عِندَاللّه يَومَ القيامَةِ أَمشاهُم فى أَرضِهِ بِالنَّصيحَةِ لِخَلقِهِ؛
بلند مرتبه ترين مردم نزد خداوند در روز قيامت كسى است كه در روى زمين بيشتر در نصیحت و ارشاد مردم قدم بردارد.

تصویر
فهرست