5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. عید فطر

عید فطر

امام علی (علیه السلام)
این عید کسی است که خداوند روزه او را پذیرفته و عبادتش را قبول کرده است و هر روزی که در آن معصیت نشود، آن روز عید است.

0
5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. عید فطر
0

عید فطر

امام علی (علیه السلام)
این عید کسی است که خداوند روزه او را پذیرفته و عبادتش را قبول کرده است و هر روزی که در آن معصیت نشود، آن روز عید است.

تصویر
فهرست