4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اوصاف ماه رمضان

اوصاف ماه رمضان

حضرت محمد (ص)
ماه رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت ، میانه اش مغفرت و پایانش اجابت و رهایی از آتش جهنم است.

0
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اوصاف ماه رمضان
0

اوصاف ماه رمضان

حضرت محمد (ص)
ماه رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت ، میانه اش مغفرت و پایانش اجابت و رهایی از آتش جهنم است.

تصویر
فهرست