4
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. دعای دهه اخر رمضان

دعای دهه اخر رمضان

پناه می‌آورم به عظمت ذات كريمت، از اينكه ماه رمضان از من سپرى شود، يا سپيده اين شب طلوع كند، و از سوى من نزد تو گناهى يا نتيجه كارى مانده باشد، كه مرا بر آن عذاب نمايى.

0
4
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. دعای دهه اخر رمضان
0

دعای دهه اخر رمضان

پناه می‌آورم به عظمت ذات كريمت، از اينكه ماه رمضان از من سپرى شود، يا سپيده اين شب طلوع كند، و از سوى من نزد تو گناهى يا نتيجه كارى مانده باشد، كه مرا بر آن عذاب نمايى.

تصویر
فهرست