5
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای ابی حمزه ثمالی ۳

فرازی از دعای ابی حمزه ثمالی ۳

فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی
مولای من
یا شاید دیده ای حقت را سبک می شمارم، پس دورم ساختی

0
5
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای ابی حمزه ثمالی ۳
0

فرازی از دعای ابی حمزه ثمالی ۳

فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی
مولای من
یا شاید دیده ای حقت را سبک می شمارم، پس دورم ساختی

تصویر
فهرست