2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. عبادت در شب قدر

عبادت در شب قدر

هر که از روی ایمان و برای رسیدن به ثواب الهی شب قدر را به عبادت بگذراند گناهان گذشته اش آمرزیده می شود.

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. عبادت در شب قدر
0

عبادت در شب قدر

هر که از روی ایمان و برای رسیدن به ثواب الهی شب قدر را به عبادت بگذراند گناهان گذشته اش آمرزیده می شود.

تصویر
فهرست