4
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای ابی حمزه ثمالی ۲

فرازی از دعای ابی حمزه ثمالی ۲

ای آقای من شاید مرا از در خانه ات رانده ای و از خدمتت دورم کرده ای.

0
4
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای ابی حمزه ثمالی ۲
0

فرازی از دعای ابی حمزه ثمالی ۲

ای آقای من شاید مرا از در خانه ات رانده ای و از خدمتت دورم کرده ای.

تصویر
فهرست