0
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اهمیت عقل و حیا درزندگی

اهمیت عقل و حیا درزندگی

امام حسن علیه السلام
کسی که عقل نداشته باشد ادب و جوانمردی ندارد.
کسی که همت نداشته باشد و کسی که دین ندارد حیا ندارد.
و بالاترین درجه عقل معاشرت زیبا با مردم است.

0
0
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اهمیت عقل و حیا درزندگی
0

اهمیت عقل و حیا درزندگی

امام حسن علیه السلام
کسی که عقل نداشته باشد ادب و جوانمردی ندارد.
کسی که همت نداشته باشد و کسی که دین ندارد حیا ندارد.
و بالاترین درجه عقل معاشرت زیبا با مردم است.

تصویر
فهرست