2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. باز شدن درهای آسمان در اولین شب

باز شدن درهای آسمان در اولین شب

درهای آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده می شود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد.

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. باز شدن درهای آسمان در اولین شب
0

باز شدن درهای آسمان در اولین شب

درهای آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده می شود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد.

تصویر
فهرست