4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. روزه دار بودن همه اعضا در حفظ از گناه

روزه دار بودن همه اعضا در حفظ از گناه

حضرت فاطمه (سلام الله علیها)
روزه دار با روزه اش چه می خواهد بکند وقتی زبان و گوش و چشم و اعضایش را از گناه حفظ نکند؟

0
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. روزه دار بودن همه اعضا در حفظ از گناه
0

روزه دار بودن همه اعضا در حفظ از گناه

حضرت فاطمه (سلام الله علیها)
روزه دار با روزه اش چه می خواهد بکند وقتی زبان و گوش و چشم و اعضایش را از گناه حفظ نکند؟

تصویر
فهرست