5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فواید ثواب صلوات در ماه رمضان

فواید ثواب صلوات در ماه رمضان

حضرت محمد (ص )
هر کس در این ماه ( رمضان ) بر من زیاد صلوات بفرستد، خداوند در روزی که وزنه اعمال سبک می شود، وزنه اعمال او را بیفزاید.

0
5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فواید ثواب صلوات در ماه رمضان
0

فواید ثواب صلوات در ماه رمضان

حضرت محمد (ص )
هر کس در این ماه ( رمضان ) بر من زیاد صلوات بفرستد، خداوند در روزی که وزنه اعمال سبک می شود، وزنه اعمال او را بیفزاید.

تصویر
فهرست