4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. روزى کم

روزى کم

امام رضا علی السلام
هر کـس به روزى کم از خدا راضى باشد، خداوند از عمل کم او راضى خواهد بود.
بحار الانوار، جلد ۷۵،‌ صفحه ۳۴۹

0
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. روزى کم
0

روزى کم

امام رضا علی السلام
هر کـس به روزى کم از خدا راضى باشد، خداوند از عمل کم او راضى خواهد بود.
بحار الانوار، جلد ۷۵،‌ صفحه ۳۴۹

تصویر
فهرست