3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نمردن قلب

نمردن قلب

امام رضا علی السلام
هر که در مجلسی بنشیند که در آن معارف ما [اهل بیت] زنده شود, در روزی که قلبها می‌میرد، قلب او نخواهد مرد.
بحار الأنوار، جلد ۴۹، صفحه

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نمردن قلب
0

نمردن قلب

امام رضا علی السلام
هر که در مجلسی بنشیند که در آن معارف ما [اهل بیت] زنده شود, در روزی که قلبها می‌میرد، قلب او نخواهد مرد.
بحار الأنوار، جلد ۴۹، صفحه

تصویر
فهرست