3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. افزودن به دانش خود از دانش دیگران

افزودن به دانش خود از دانش دیگران

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و اله
داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید.

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. افزودن به دانش خود از دانش دیگران
0

افزودن به دانش خود از دانش دیگران

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و اله
داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید.

تصویر
فهرست