5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. به کمال رساندن مکارم اخلاق

به کمال رساندن مکارم اخلاق

رسول خدا (ص) فرمودند:
براستى كه من براى به كمال رساندن مكارم اخلاق مبعوث شده‌ام.

0
5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. به کمال رساندن مکارم اخلاق
0

به کمال رساندن مکارم اخلاق

رسول خدا (ص) فرمودند:
براستى كه من براى به كمال رساندن مكارم اخلاق مبعوث شده‌ام.

تصویر
فهرست