4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نتیجه عمل کردن به سخنان خداوند و پیامبر

نتیجه عمل کردن به سخنان خداوند و پیامبر

امام حسن علیه السلام:
اگر مردم به سخن خدا و پيامبرش گوش می‌دادند، آسمان بارانش را و زمين بركتش را به آنان مى‌‏بخشيد و هرگز در اين امّت، اختلاف و زد و خورد پيش نمى‌آمد و همه از نعمت سرسبز دنيا تا روز قيامت، برخوردار مى‌‏شدند.

0
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نتیجه عمل کردن به سخنان خداوند و پیامبر
0

نتیجه عمل کردن به سخنان خداوند و پیامبر

امام حسن علیه السلام:
اگر مردم به سخن خدا و پيامبرش گوش می‌دادند، آسمان بارانش را و زمين بركتش را به آنان مى‌‏بخشيد و هرگز در اين امّت، اختلاف و زد و خورد پيش نمى‌آمد و همه از نعمت سرسبز دنيا تا روز قيامت، برخوردار مى‌‏شدند.

تصویر
فهرست