1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. تکریم مهمان

تکریم مهمان

رسول خدا (ص) فرمودند:
ميهمانت را به چيزى وادار مكن كه بر او دشوار است.

0
1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. تکریم مهمان
0

تکریم مهمان

رسول خدا (ص) فرمودند:
ميهمانت را به چيزى وادار مكن كه بر او دشوار است.

تصویر
فهرست