6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. گرامیداشت برادر دینی

گرامیداشت برادر دینی

رسول خدا (ص) فرمودند:
گرامیداشت برادر دینی به این است که شخص هدیه‌اش را بپذیرد و از آنچه دارد به او هدیه دهد و خود را برای او به زحمت نیندازد.

0
6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. گرامیداشت برادر دینی
0

گرامیداشت برادر دینی

رسول خدا (ص) فرمودند:
گرامیداشت برادر دینی به این است که شخص هدیه‌اش را بپذیرد و از آنچه دارد به او هدیه دهد و خود را برای او به زحمت نیندازد.

تصویر
فهرست