2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حج گزار مهمان خداست

حج گزار مهمان خداست

امام علی علیه السلام
حج‌گزار و عمره‌گزار میهمان خدا هستند و خداوند به آنان آمرزش هدیه می‌کند.
میزان الحکمه، ح۳۲۶۰

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حج گزار مهمان خداست
0

حج گزار مهمان خداست

امام علی علیه السلام
حج‌گزار و عمره‌گزار میهمان خدا هستند و خداوند به آنان آمرزش هدیه می‌کند.
میزان الحکمه، ح۳۲۶۰

تصویر
فهرست