2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. ایجاد الفت میان دو مومن

ایجاد الفت میان دو مومن

امام باقر علیه السلام
رحمت خدا بر کسی که بین دو نفر از دوستان ما الفت ایجاد کند. ای مومنان با هم مأنوس باشید و به هم مهربانی کنید.
کافی، جلد ۲، صفحه ۳۴۵

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. ایجاد الفت میان دو مومن
0

ایجاد الفت میان دو مومن

امام باقر علیه السلام
رحمت خدا بر کسی که بین دو نفر از دوستان ما الفت ایجاد کند. ای مومنان با هم مأنوس باشید و به هم مهربانی کنید.
کافی، جلد ۲، صفحه ۳۴۵

تصویر
فهرست