4
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. اصلاح اختلاف و نزاع

اصلاح اختلاف و نزاع

[اختلاف و نزاع‏] بين خود را اصلاح نماييد، و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد. قرآن ۱:۸

0
4
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. اصلاح اختلاف و نزاع
0

اصلاح اختلاف و نزاع

[اختلاف و نزاع‏] بين خود را اصلاح نماييد، و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد. قرآن ۱:۸

تصویر
فهرست