4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. عمل به آموزه های قرآن

عمل به آموزه های قرآن

پیامبر اسلام (ص)
کسی که قرآن بخوانند و به آن عمل نکند خداوند او را روز قیامت کور محشور خواهد کرد.

0
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. عمل به آموزه های قرآن
0

عمل به آموزه های قرآن

پیامبر اسلام (ص)
کسی که قرآن بخوانند و به آن عمل نکند خداوند او را روز قیامت کور محشور خواهد کرد.

تصویر
فهرست