6
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)،

ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)،

ازدواج علی (ع) و فاطمه (س)، از مناسبت‌های شیعیان است که به ازدواج حضرت علی(ع) نخستین امام شیعیان با حضرت فاطمه(س) دختر پیامبر اشاره دارد. این ازدواج در ۱ ذی‌الحجه سال دوم هجری رخ داد. خطبه عقد آنان را پیامبر اکرم خواند.

0
6
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)،
0

ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)،

ازدواج علی (ع) و فاطمه (س)، از مناسبت‌های شیعیان است که به ازدواج حضرت علی(ع) نخستین امام شیعیان با حضرت فاطمه(س) دختر پیامبر اشاره دارد. این ازدواج در ۱ ذی‌الحجه سال دوم هجری رخ داد. خطبه عقد آنان را پیامبر اکرم خواند.

تصویر
فهرست